Het bestuur van KGWV wenst u allen een fantastisch 2018 met veel vaarplezier - Eveneens dank aan alle leden die aanwezig waren op de jaarlijkse algemene ledenvergadering !

 
   
<>
 

Welkom op de site van de KGWV.

De KGWV is een jachtclub gelegen aan de snepdijk, vlakbij het recreatiedomein 'De Blaarmeersen'

Sinds het ontstaan van de KGWV is het aantal leden van de KGWV enkel maar gestegen. Deze trend is te danken, omdat we het onze leden ieder jaar opnieuw zo aangenaam mogelijk maken. Zo zijn er tijdens het vaarseizoen verschillende activiteiten gepland, die ieder jaar anders ingevuld worden, dus van routine kan er bij ons geen sprake zijn.

Deze website is in het leven geroepen omdat iedereen moet mee evolueren in zijn tijd, alsook de KGWV.
Regelmatig zal de website aangepast worden met de laatste nieuwtjes en belangrijke mededelingen. Geen nood, elke belangrijke mededeling wordt ook per brief verstuurd, om misverstanden te vermijden.

Zoals U ziet heeft deze site verschillende rubrieken rechts op deze pagina. Heeft U een opmerking of idee? Aarzel niet onze webmaster te contacteren.

De KGWV wenst alle watersporters - en haar leden in het bijzonder - nog vele leuke jaren toe in de watersport.

Voor prijzen en aanvragen van een ligplaats moet U steeds het bestuur kontakteren via mail of 0477/ 77 32 37

***

JAARLIJKSE LEDENVERGADERING

Op ZATERDAG 3 februari 2018 ging onze algemene ledenvergadering door. Aansluitend was er een receptie en een diner.

Dank voor jullie talrijke opkomst. We hopen dat iedereen er van genoten heeft.

De vergadering en het diner gingen door in "Het Burgemeestershof", Kriephoekstraat 25 te 9230 MASSEMEN

***

***

 

 ACTIVITEITENKALENDER 2018 nu ONLINE !

Meer informatie vinden jullie terug in de rubriek KALENDER

***

***

Waterdarmen houten steigers

 Vanaf seizoen 2016 zullen de waterdarmen aan de "houten steigers" verwijderd worden. Waterdarmen die blootgesteld worden aan zonlicht kunnen een gevaar betekenen voor salmonella indien deze niet zo vaak gebruikt worden.

Gelieve dan ook een eigen waterdarm te willen voorzien indien jullie water willen tanken.

 

***  

***

Toegangsweg

 

Wij verzoeken alle leden om stapvoets te rijden op de toegangsweg.

Dit voor de veiligheid van de wandelaars en fietsers.

Eveneens vragen wij met aandrang om alle voertuigen te willen parkeren onder de brug.

Enkel tijdens het laden en lossen kan uw voertuig geparkeerd worden aan de boot.

Indien u bezoekers verwacht vraag hen dan om hun wagen te parkeren aan de spoorwegbrug.

***

***

***

winterberging 2017-2018

vanaf 1 november 2017 tot en met 31 maart 2018 kan u, mits betaling, uw boot afmeren aan de aanlegsteigers van KGWV

verdere info en tarieven zie rubriek "steigers"

 

 
   
   
         
KGWV - Koninklijke Gentse Watersport Vereniging vzw
Copyright KGWV 2018